Interfederacia Konferenco  
Subtitolo
Chefpagho Konferenco Federacioj Dosieroj Kromajhoj
   
   
   

Emblemo UFE

 

konsisto kaj funkciado
k o n s i s t o

La Interfederacia Konferenco arigas la 15 regionajn federaciojn kaj konsistas el :

  • la estraranoj : prezidantoj, vicprezidantoj, sekretarioj, kasistoj, k.a.
  • la reprezentantoj ĉe la komitato de UFE

La nomojn de la Konferencanojn oni indikas en la federaciaj slipoj.

En 2007 la federaciestroj elektis inter si Konferencan sekretarion, nome s-ron Xavier Dewidehem, kiu sekve estis portita al la ofico « estrarano de UFE pri federacioj » — de majo 2008 Xavier Dewidehem estas prezidanto de UFE.

 

f u n k c i a d o

La Interfederacia Konferenco estas ne asocio, sed simpla grupo de la federacioj, kiu kunsidas regule, po almenaŭ unu fojon en jaro en la landaj kongresoj de UFE. Krome inter la Konferencaj kunsidoj la federaciestroj povas ĉiurimede interrilati pri diversaj demandoj.

La Interfederacian Konferencon kunordigas sekretario kaj eventuale vicsekretarioj — ĉiuj el ili estas mem federaciestroj. La tria Interfederacia Konferenco en 2007 elektis ilin :

Foto s-ro Xavier Dewidehem
sekretario de la Interfederacia Konferenco
prezidanto de la Nordfrancia Federacio
prezidanto de la Unuiĝo Franca por Esperanto
xdewidehemesperanto-nord.org

Foto s-ino Armelle Piolat
vicsekretariino de la Interfederacia Konferenco
vicprezidantino de la Francilia Federacio

Foto s-ino Jeanne-Marie Cash
vicsekretariino de la Interfederacia Konferenco
prezidantino de la Sudopirinea Federacio

 

 

  INTERFEDERACIA KONFERENCO        HTTP://FEDERACIOJ.ONLINE.FR        2007–2008        RETEJA MAPO        KOLOFONO Supren